En patient var forbi til en konsultation i forrige uge grundet smerter på inderside af albuen oplevet ved hverdagsaktiviteter, arbejde og styrketræning. Efter en række undersøgelser viste det sig at være en begyndende golfalbue forårsaget af stramme muskler i underarmen i en kombination med et hypermobilt albueled og uhensigtmæssige positioner af håndleddet under styrketræning. Der blev foretaget en forklaring af årsagssammenhænge ift. problematikken ved netop denne patient og vedkommende blev uddannet i, hvordan tilstanden kunne undgås fremadrettet både i hverdagen og under træningspas. Dernæst blev der foretaget en ART-behandling af de påvirkede strukturer (under- og overarm).

Her en uge efter til 2. konsultation kom vedkommende og udtrykte markante forbedringer; ingen irritationer under arbejde eller ved aktiviteter i hjemmet samt kun få enkeltstående symptomer under træning. Efter endnu en behandling er musklerne snarest tilbage til den “normale” tilstand igen. Patienten er tilmed godt udrustet til at kunne give området ro det næste stykke tid, således helingsprocessen fortsat kan finde sted, samt uddannet i årsagen til tilstanden og hvordan vedkommende i fremtiden mindsker risikoen for at problematikken gentager sig.

Patienten er nu afsluttet og fit for fight 🙂

Kontakt mig på JF@pgaa.dk, hvis du oplever lignende problematik og ønsker undersøgelse samt behandling af det