Gennem analyse, tests og undersøgelse af dine funktioner, afdækker jeg din eventuelle problemstilling og kommer, om muligt, frem til en funktionsdiagnose, som vil danne grundlag for den videre behandling.                      

Ved første konsultation afsætter jeg ekstra tid, for at sikre, at du får en grundig undersøgelse og lærer din problematik at kende. Efter undersøgelsen opstiller vi sammen et mål for behandlingsforløbet. Denne målsætning skal tage højde for din problematik, ressourcer og behov, sammenholdt med min faglige viden og ekspertise. Den fysioterapeutiske undersøgelse består bl.a. følgende:

  • Samtale – Klarlæggelse af problematikken/skaden
  • Inspektion – Her ses der lokalt på problematikken, samt på kroppen som helhed
  • Palpation – Her mærkes strukturerne i og omkring problematikken
  • Funktionsundersøgelse – Her testes du i relevante funktioner
  • Tests – Her testes funktionen i muskler, led, ledbånd, nerver og knoglestrukturer